DVL - Aarhusafdelingen

Information for turledere

Rute
Ruteeksempel.

Information for turledere

Skriftligt materiale:

Læs Vejledning for turledere.

        Bilag 1: Lokale regler

        Bilag 2: Blanket til udgiftsafregning

        Bilag 3: Manual om kort

        Bilag 4: Blanket til ansøgning om økonomisk støtte til en tur

Læs også om Adgang til naturen


Turplanlægning:

Ved spørgsmål om fremtidige ture i afdelingen, kontakt venligst turplanlægningskoordinator Margaret Clark (klik på navnet for at sende e-mail), mobil: 2172 9014.