DVL - Aarhusafdelingen

Afdelingsbestyrelsen

Aarhusafdelingens bestyrelse

Se orientering fra bestyrelsen for vedtægter, regnskab, referater, etc.
Bestyrelsens sammensætning:

Formand
Arne Rindom
Klokkerbakken 67, 8210 Aarhus V.
Tlf.: 5189 5662
E-mail: arne.rindom@gmail.com

Næstformand
Lone Christoffersen
Søskrænten 30, 8260 Viby J.
Tlf.: 3011 7127
E-mail: lone.christo@hotmail.dk

Kassserer
Henrik Smith-Hansen
Grøfthøjparken 162, 12 tv., 8260 Viby J.
Mobil: 5054 0348
E-mail: henriksh@godmail.dk

Sekretær
Lone Bossen
Egå Mosevej 31 A, 8250 Egå.
Tlf.: 6160 3361
E-mail: lonebossen@yahoo.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Vibeke Jørgensen
Stadion Allé 11, 1.th., 8000 Århus C
Tlf.: 2398 7848
E-mail: vj.privat@webspeed.dk

Merete Bavngård Terkelsen
Engdalsvej 63, 2. th, 8220 Brabrand.
Tlf.: 2572 7035
E-mail: meretebavngaard@gmail.com

Suppleanter
Herluf Dose Christensen
Engdalsvej 67A, 3, tv., 8220 Brabrand
Tlf. 2072 5395
E-mail: hdcmail@stofanet.dk

Leif Sørensen
Råhøjparken 122, Stautrup, 8260 Viby
Tlf.: 2420 4026
E-mail: leifs@jensoe.dk